Qalıq Xlor Sensoru

  • YLG-2058-01 Industrial Residual Chlorine Sensor

    YLG-2058-01 Sənaye Qalıq Xlor Sensoru

    Elektrolit və osmotik membran elektrolitik hüceyrəni və su nümunələrini ayırır, keçirici membranlar seçərək ClO- nüfuz edə bilər; iki elektrod arasında sabit bir potensial fərqi var, yaranan cari intensivlik qalıq xlor konsentrasiyasına çevrilə bilər.

  • CL-2059-01 Online Residual Chlorine Sensor

    CL-2059-01 Onlayn Qalıq Xlor Sensoru

    CL-2059-01 sabit gərginlik prinsipi su xlor, xlor dioksid, ozon ölçmək üçün bir elektroddur. Sabit gərginlik ölçümü elektrodun ölçmə tərəfində sabit bir elektrik potensialını saxlayır, fərqli komponentlər ölçülən zaman elektrik potensialında fərqli cərəyan intensivliyi yaradır.