Çox parametrli onlayn sistemlər

  • MPG-6099 Multi-parameter Analyzer

    MPG-6099 Çox parametrli analizator

    Duvara monte edilmiş çox parametrli MPG-6099, istəyə uyğun su keyfiyyəti rutin aşkarlama parametri sensoru, temperatur / PH / keçiricilik / həll olunmuş oksigen / bulanıq / BOD / COD / ammonyak azot / nitrat / rəng / xlorid / dərinlik və s. . MPG-6099 çox parametrli nəzarətçi sahələrə nəzarət edə bilən məlumat saxlama funksiyasına malikdir: ikincil su təchizatı, balıqçılıq, çay suyunun keyfiyyətinin monitorinqi və ətraf mühitin su axıdılması monitorinqi.

  • DCSG-2099 Multi-parameter Online Analyzer

    DCSG-2099 Çox Parametrli Online Analizator

    DCSG-2099 çox parametrli Online analizator eyni vaxtda ölçə bilər: keçiricilik, TDS, müqavimət, temperatur, pH, ORP, qələvi, həll olunmuş oksigen, bulanıqlıq, xlor, NH4, mavi-yaşıl yosun, BOD, COD cəmi doqquz parametr. Kanallar bir-birlərini narahat etmədən müstəqil, keçidsiz dönüşümdür.