Laboratoriya və portativ həll olunmuş oksigen ölçmə cihazı

  • DOS-1707 Laboratory Dissolved Oxygen Meter

    DOS-1707 Laboratoriya ilə həll olunmuş oksigen ölçmə cihazı

    DOS-1707 ppm səviyyəli portativ Masaüstü Çözünmüş Oksigen Metr laboratoriyada istifadə olunan elektrokimyəvi analizatorlardan biridir və şirkətimiz tərəfindən istehsal olunan yüksək intellektli fasiləsiz monitordur. 

  • DOS-1703 Portable Dissolved Oxygen Meter

    DOS-1703 Portativ Həll olunmuş Oksigen Ölçer

    DOS-1703 portativ həll olunmuş oksigen sayğacı, oksigen membranını dəyişdirmədən, polaroqrafiya ölçmələrindən istifadə edərək ultra aşağı güclü mikrokontrolör ölçmə və nəzarət, aşağı enerji istehlakı, yüksək etibarlılıq, ağıllı ölçü ilə fərqlənir. Etibarlı, asan (bir tərəfli əməliyyat) əməliyyata sahib olmaq və s.